اورامان غرب

اورامان غرب-آرمان فاروقی
  • مدیر: آرمان فاروقی
  • تلفن:083-38228647-8
  • وب سایت: www.oramangharb.com
  • فاکس: 083-38228648
  • نشانی: تهران ـ وليعصر ـ روبروي وزارت بازرگانیكوچه فيروزه ـ برج جنوبي طبقه پنجم ـ واحد 75
  • ایمیل:

اخبار شرکت