یاس سمنان

  • مدیر: رحمت اله همتی
  • تلفن:023-33653064
  • وب سایت: www.ps-gh.com
  • فاکس: 023-33653065
  • نشانی: سمنان،شهرک صنعتی شرق، خیابان استاندارد، خیابان اقتصاد
  • ایمیل:

اخبار شرکت