نیکان موتور بهار

  • مدیر: رحیم عبدالحمید پوربناب
  • تلفن:023-34583527
  • وب سایت: www.avval.ir
  • فاکس: 023-34583644
  • نشانی: تهران،خیابان سعدی شمالی، مقابل بیمه ایران، پلاک 430، شرکت نیکان موتور بهار، کدپستی: 1145936911
  • ایمیل:

اخبار شرکت