نگین ستاره گلپایگان

  • مدیر: محمد جواد طالاری
  • تلفن:031-57248242-5
  • وب سایت: www.taksetare.looleh.ir
  • فاکس: 031-57248172
  • نشانی: گلپایگان، شهرک صنعتی، بلوار صنعت، خیابان تولید، نبش تولید یک
  • ایمیل:

اخبار شرکت