نگین لوله شاهرود

  • مدیر: محمدعلی لطفی
  • تلفن:023-32511468
  • وب سایت: neginlulehpvc.blogfa.com
  • فاکس: 023-32511467
  • نشانی: شاهرود، خیابان آزادگان، پلاک 10 کدپستی: 3614948811
  • ایمیل:

اخبار شرکت