کانال پارس

  • مدیر: سرداری
  • تلفن:051-35413939
  • وب سایت:
  • فاکس: 051-35413939
  • نشانی: مشهد، شهرک صنعتی طوس ، خیابان دانش 6،قطعه 626
  • ایمیل:

اخبار شرکت