صنایع ورق ایران

  • مدیر: نسیم امینی
  • تلفن:88845470
  • وب سایت:
  • فاکس: 88343017 88845463
  • نشانی: تهران،میدان هفت تیر، ابتدای کریم خان، ساختمان 46، طبقه نهم، پلاک 17
  • ایمیل:

اخبار شرکت