تصاویر مجمع فوق العاده و عادی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی، 6 تیر 1397