ارسال پاسخ

۱۴ فروردین ۱۳۹۶
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n775

pvc-asso.ir

فهرست مناقصات لوله و اتصالات (53)

فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 14 فروردین ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.

 به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی، فهرست مناقصات مربوط  به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.

 

لازم به ذکر است مناقصات مزبور برگرفته از پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات است.

 

موضوع:  تهيه مصالح و لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزيع آب در روستاهای زلزله زده رستم آباد و ميرزا علی کندی ورزقان

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶ 
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۶ 
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۷ / ۱ / ۱۳۹۶
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۲۸ / ۴ / ۱۳۹۶ 
 دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی
 محل دریافت اسناد:  سايت شرکت به آدرس www.abfar-as.ir يا امور پيمان شرکت واقع در: تبريزدروازه تهران بالاتر از پمپ بنزين خيابان باختر شرکت آب و فاضلاب روستائی استان آذربايجان شرقی

 

 موضوع:  تهيه مصالح و احداث مخزن و لوله گذاری خط انتقال آب در روستای زلزله زده مشک عنبر ورزقان

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶ 
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۷ / ۱ / ۱۳۹۶  
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۲۸ / ۴ / ۱۳۹۶  
 دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی
 محل دریافت اسناد:  سايت شرکت به آدرس www.abfar-as.ir يا امور پيمان شرکت واقع در: تبريزدروازه تهران بالاتر از پمپ بنزين خيابان باختر شرکت آب و فاضلاب روستائی استان آذربايجان شرقی

 

موضوع:  تهيه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب در روستای ايورق از مجتمع آوانليق ميانه

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶ 
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۷ / ۱ / ۱۳۹۶  
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۲۸ / ۴ / ۱۳۹۶  
  دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی
 محل دریافت اسناد:  سايت شرکت به آدرس www.abfar-as.ir يا امور پيمان شرکت واقع در: تبريزدروازه تهران بالاتر از پمپ بنزين خيابان باختر شرکت آب و فاضلاب روستائی استان آذربايجان شرقی

 

موضوع:  عمليات نوسازی شبكه آبياری سبزپوشان

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۶  
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲ / ۲ / ۱۳۹۶  
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۹ / ۱ / ۱۳۹۶ 
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۲ / ۲ / ۱۳۹۶  
 دستگاه مناقصه گزار:  شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
 محل دریافت اسناد:  دفتر قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

 

موضوع:  اجرای خط انتقال آب مسکن مهر ميارکلای ساری

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۶ 
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۶ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶  
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۲۷ / ۴ / ۱۳۹۶  
 دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
 محل دریافت اسناد:  دفتر قراردادهای شرکت

 

موضوع:  اجرای خط انتقال آب مسکن مهر شقايق ساری

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۶ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶  
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۲۷ / ۴ / ۱۳۹۶  
 دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
 محل دریافت اسناد:  دفتر قراردادهای شرکت

 

موضوع:  مناقصه عمومی آبرسانی روستا/مجتمع تپانی سرپل ذهاب

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۶ 
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶ 
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶  
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۶  
 دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه
 محل دریافت اسناد:  کرمانشاه- دولت آباد نرسيده به سه راه شرکت- شرکت آب و فاضلاب روستايی – اداره طرح برنامه-تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰

 

موضوع:  مناقصه عمومی آبرسانی روستا/مجتمع جگيران سرپل ذهاب

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶  
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۶  
 دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه
 محل دریافت اسناد:  کرمانشاه- دولت آباد نرسيده به سه راه شرکت- شرکت آب و فاضلاب روستايی – اداره طرح برنامه-تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰

 

 موضوع:  مناقصه عمومی آبرسانی روستا/مجتمع چشمه نزار جوانرود

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶ 
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۶  
 دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه
 محل دریافت اسناد:  کرمانشاه- دولت آباد نرسيده به سه راه شرکت- شرکت آب و فاضلاب روستايی – اداره طرح برنامه-تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰

 

 موضوع:  مناقصه عمومی آبرسانی روستا/مجتمع چقاگلان صحنه

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶  
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۶  
  دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه
 محل دریافت اسناد:  کرمانشاه- دولت آباد نرسيده به سه راه شرکت- شرکت آب و فاضلاب روستايی – اداره طرح برنامه-تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰

 

موضوع:  مناقصه عمومی آبرسانی روستا/مجتمع دهلق صحنه

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶ 
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۶  
 دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه
 محل دریافت اسناد:  کرمانشاه- دولت آباد نرسيده به سه راه شرکت- شرکت آب و فاضلاب روستايی – اداره طرح برنامه-تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰

 

موضوع:  مناقصه عمومی آبرسانی روستا/مجتمع زلان جوانرود

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶  
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۶ 
 دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه
 محل دریافت اسناد:  کرمانشاه- دولت آباد نرسيده به سه راه شرکت- شرکت آب و فاضلاب روستايی – اداره طرح برنامه-تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰

 

موضوع:  مناقصه عمومی آبرسانی روستا/مجتمع عبدالتاجدين کنگاور

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶ 
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶  
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۶ 
 دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه
 محل دریافت اسناد:  کرمانشاه- دولت آباد نرسيده به سه راه شرکت- شرکت آب و فاضلاب روستايی – اداره طرح برنامه-تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰

 

 موضوع:  مناقصه عمومی آبرسانی روستا/مجتمع فيروزه روانسر

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶ 
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶  
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۶ 
 دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه
 محل دریافت اسناد:  کرمانشاه- دولت آباد نرسيده به سه راه شرکت- شرکت آب و فاضلاب روستايی – اداره طرح برنامه-تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰

 

موضوع:  مناقصه عمومی آبرسانی روستای چشمه کبود کرمانشاه

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶ 
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶  
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۶  
   دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه
 محل دریافت اسناد:  کرمانشاه- دولت آباد نرسيده به سه راه شرکت- شرکت آب و فاضلاب روستايی – اداره طرح برنامه-تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰

 

موضوع:  مناقصه عمومی آبرسانی روستای چرمله سفلی سنقر

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶  
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۶  
  دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه
 محل دریافت اسناد:  کرمانشاه- دولت آباد نرسيده به سه راه شرکت- شرکت آب و فاضلاب روستايی – اداره طرح برنامه-تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰

 

موضوع:  مناقصه عمومی آبرسانی روستا/مجتمع هورتکه کرمانشاه

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶ 
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۶  
  دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه
 محل دریافت اسناد:  کرمانشاه- دولت آباد نرسيده به سه راه شرکت- شرکت آب و فاضلاب روستايی – اداره طرح برنامه-تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰

 

موضوع:  مناقصه عمومی آبرسانی روستا/مجتمع نجف کرمانشاه

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶  
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۶  
 دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه
 محل دریافت اسناد:  کرمانشاه- دولت آباد نرسيده به سه راه شرکت- شرکت آب و فاضلاب روستايی – اداره طرح برنامه-تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰

 

موضوع:  مناقصه عمومی آبرسانی روستا/مجتمع پليس راه کرمانشاه

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶ 
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶  
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۶ 
 دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه
محل دریافت اسناد:  کرمانشاه- دولت آباد نرسيده به سه راه شرکت- شرکت آب و فاضلاب روستايی – اداره طرح برنامه-تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰

 

موضوع:  مناقصه عمومی آبرسانی روستا/مجتمع ورله کرمانشاه

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶  
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۶  
 دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه
 محل دریافت اسناد:  کرمانشاه- دولت آباد نرسيده به سه راه شرکت- شرکت آب و فاضلاب روستايی – اداره طرح برنامه-تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰

 

موضوع:  مناقصه عمومی آبرسانی روستا/مجتمع پاسار هرسين

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۲۹ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۱ / ۱۳۹۶  
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۶ 
 دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه
 محل دریافت اسناد:  کرمانشاه- دولت آباد نرسيده به سه راه شرکت- شرکت آب و فاضلاب روستايی – اداره طرح برنامه-تلفن ۰۸۳۳۸۲۶۳۴۳۰

 

موضوع:  اجرای شبكه آبياری تحت فشار فضای سبز بلوارهای شهيد طاهری و نيكبخت و خيابانهای سلمان و طالقانی

تاريخ بازگشايی پاکات:  ۱۹ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت ارسال پيشنهاد:  ۱۷ / ۱ / ۱۳۹۶  
 مهلت دریافت اسناد:  ۱۵ / ۱ / ۱۳۹۶  
 تاريخ اعتبار پيشنهاد:  ۱۹ / ۲ / ۱۳۹۶  
  دستگاه مناقصه گزار:  استانداری اصفهان
 محل دریافت اسناد:  شهرداری مباركه - امور قراردادها

 

 

 

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد