ارسال پاسخ

۱۵ شهریور ۱۳۹۹
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n3054

pvc-asso.ir

آزمون نشت لوله های PVC (بخش اول)

در این مطلب بخش های مختلف تست آب بندی سیستم لوله کشی در ساختمان، توضیح داده شده است.

براساس گزارش کمیته علمی، تخصصی انجمن

 

تست آب بندی سیستم لوله کشی در ساختمان شامل 

•  تست آب بندی لوله کشی فاضلاب 
•  تست آب بندی لوله کشی هواکش
•  تست آب بندی لوله کشی آب باران 
•  تست آب بندی لوله کشی آب مصرفی در ساختمان 
می باشد. که در ادامه به نحوه آزمون آب بندی هر قسمت به صورت جداگانه می پردازیم.

 

تست آب بندی لوله کشی فاضلاب

پس از پایان مراحل اجرایی و قبل از تست، تمامی بست­ها را باید بازدید کرد و از استحکام آن­ها مطمئن شد.

بر اساس مقررات موجود سه نوع تست وجود دارد:

 

1-تست با آب:

- آزمايش با آب ممكن است قسمت به قسمت يا در صورتي كه مصالح لوله كشي واتصال ها در برابر فشار ارتفاع )استاتيك( ساختمان مقاوم باشند، به طور يك جا بر اي كلية شبكة لوله كشي انجام شود.

 

- در صورتی که كلية شبكة لوله كشي به طور يك جا با آب آزمايش شود بايد همة دهانه هاي باز شبكة لوله كشي، جز بالاترين دهانة باز آن، به طور موقت بسته شود و تمام لوله ها با آب پر شود. پس از مدت 15 دقيقه بايد همة قطعات و اتصال ها مورد بازرسي قرار گيرد و نشت آب مشاهده نشود. در صورت مشاهدة نشت آب بايد قطعة معيوب يا اتصال ضعيف ترميم يا تعويض شود و آزمايش با آب تكرار شو د. در اين حالت آزمايش شبكة لوله كشي فاضلاب و هواكش ممكن است با هم انجام گيرد.

 

- در حالتي كه شبكة لوله كشي قسمت به قسمت آزمايش شود بايد با استفاده از دريچه هاي بازديد و دسترسي، كه روي لولة قائم پيش بيني شده اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقه تقسيم شود و آزمايش با آب در هر منطقه به طور جداگانه صورت گيرد. در هر منطقه، جز بالاترين 3 متر، فشا ر آزمايش با آب نبايد از 3 متر ستون آب كمتر باشد و هيچ يك از قطعات يا اتصال ها نبايد در معرض فشاري كمتر از 3 متر قرار گيرند. پس از 15دقيقه بايد همة قطعات و اتصال ها مورد بازرسي قرار گيرد و نشت آب مشاهده نشو د. درصورت مشاهدة نشت بايد قطعة معيوب يا اتصال ضعيف ترميم و تعويض شود و آزمايش با آب تكرار شود.  در اين حالت آزمايش شبكة لوله كشي فاضلاب بايد جدا از شبكة لوله كشي هواكش انجام گيرد.

 

2- تست با هوا:

- در آزمايش با هوا بايد لوله كشي كاملاً از آب خالي باشد و دهانه هاي خروجي همه جا با كيسه هاي مخصوص كه با هواي فشرده پر مي شود يا وسايل ديگر كه دهانه را كاملاً مسدود و هوابند مي كند به طور موقت بسته شود.

3-تست نهايى:

- آزمايش نهايى بايد پس از نصب همه لوازم بهداشتى و كامل شدن سیستم لوله كشى فاضلاب و شبكه لوله كشى ھواكش انجام شود. آزمايش نهایی با دود يا ھوا انجام می شود.

در اين آزمايش بايد انتهای لوله اصلى كه فاضلاب را از ساختمان به خارج، يا به نقطه ورودى به دستگاه تصفیه فاضلاب در داخل ساختمان هدايت می كند و نیز انتهاى لوله ھاى ھواكش مسدود شود و دود با استفاده از ماشینھاى ايجاد دود يا ھوا، با فشار وارد شبكه لوله كشى فاضلاب و شبكه لوله كشى ھواكش شود. در اين آزمايش بايد ھمه سیفونھاى فاضلاب با آب پر شود.اندازه گیرى با فشارسنج صورت می گیرد.فشار آزمایش ٢٥ میلیمتر آب و مدت آن ١٥ دقیقه است.

- در مدت آزمايش نبايد فشارسنج هیچ كاهش فشارى نشان دهد.

- اين آزمايش دست كم بايد سه بار تكرار شود.

- در صورتى كه لوله ھا يا اتصالات شبكه لوله كشى، يا قسمتى از آنھا، از نوع پلاستیكى ) پی وی سى يا پلی اتیلن (باشد، به كار بردن دود براى آزمايش نهايى مجاز نیست.

 

تست آب بندی لوله کشی هواکش

الف) آزمایش با آب

در صورتی که لوله کشی فاضلاب به صورت یک جا با آب آزمایش شود انجام این آزمایش ممکن است در زمانی صورت گیرد که شبکه لوله کشی هواکش فاضلاب اجرا شده و در نقاط لازم به شبکه لوله کشی فاضلاب متصل شده است. در این حالت لوله کشی فاضلاب و هواکش ممکن است با هم آزمایش شود.

 

در صورتی که لوله کشی فاضلاب قسمت به قسمت با آب آزمایش شود ، آزمایش همزمان لوله کشی فاضلاب و لوله کشی هواکش ممکن نیست.

 

ب) آزمایش با هوا

در صورتی که لوله کشی فاضلاب با هوا آزمایش شود ، آزمایش همزمان لوله کشی فاضلاب و لوله کشی هواکش می تواند عملی شود.

 

تست آب بندی لوله کشی آب باران

پیش از انجام آزمایش و تایید لوله کشی ، هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید با رنگ یا اجزای ساختمان پوشیده شود. به هنگام آزمایش، همه اجزای لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان باید آشکار و قابل بازرسی باشد.

 

الف ) آزمایش نشت با آب

آزمایش با آب باید برای حداکثر فشار استاتیک مربوط به ارتفاع بلندترین لوله­ های قائم آب باران صورت گیرد.

لوله­ های قائم آب باران باید به طور کامل از طریق کفشوهای آب باران بام با آب پر شوند.

لوله­ های افقی آب باران در پایین ترین طبقه باید هم زمان با لوله های قائم به طور کامل با آب پر شوند.

مدت آزمایش دست کم 15 دقیقه است. پس از پر کردن کامل لوله ها با آب در صورت پایین رفتن سطح آب در لوله ها باید همه قطعات و اتصالات از نظر نشت آب مورد بازرسی قرار گیرند.

در صورت مشاهده نشت آب باید قطعه و  یا اتصال معیوب تعویض و یا ترمیم شود  و آزمایش با آب تکرار شود.

ادامه دارد...

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد