ارسال پاسخ

۷ تير ۱۳۹۹
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n2894

pvc-asso.ir

آرشیو روازنه مناقصات لوله و اتصالات (12)

شما در این پست می توانید به آخرین مناقصات بخش لوله و اتصالات و آرشیو روزهای گذشته دسترسی پیدا کنید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

مناقصات لوله و اتصالات  01 مهر 1399

 

* موضوع: خريد ۱۲۳۷۰ متر لوله پلی اتيلن سايزهای ۶۳ ، ۹۰ ، ۱۱۰ و ۱۶۰ ميليمتر - ۹۹/۴۰۰/۱۱۱۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۷ / ۱۳۹۹  

 

مناقصات لوله و اتصالات  29 شهریور 1399

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن فاضلابی دو جداره ۱۶۰۰ ميلی متری SN۸ با جوش مربوطه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۷ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی نمره ۸۰۰ کاروگيت با واشر و کوپلر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۹  

 

مناقصات لوله و اتصالات  25 شهریور 1399

 

* موضوع: خريد ، حمل ، بارگيری و تحويل لوله های پلی اتيلن دوجداره فاضلابی کوپلر سرخود به همراه واشرهای مربوطه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۹  

 
* موضوع: آبرسانی به تک روستاها وتکميل مجتمع آبرسانی شادمان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۷ / ۱۳۹۹ 


* موضوع: ساخت و نصب ۲۵۰ عدد علمک پلی اتيلن پراکنده و اجرای ۱۸۰۰ متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان فريدونکنار به روش
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: خريد ، حمل ، بارگيری و تحويل لوله های پلی اتيلن دوجداره فاضلابی کوپلر سرخود به همراه واشرهای مربوطه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۹

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 19 شهریور 1399

 

* موضوع: خريد ۲۹۹۹۲ متر لوله پلي‌اتيلن تکجداره آبـي۸۰ PE  (( شيراز))
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 16 شهریور 1399

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن كاروگيت همراه با واشر در سايزهای ۲۰۰ ، ۲۵۰، ۳۱۵ ميليمتر - نوبت دوم
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۹


* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن در سايزهای مختلف - نوبت دوم
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستا / مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 15 شهریور 1399

 

* موضوع: خريد مقدار ۷۶۸متر لوله فاضلابی ۸۰۰و۱۴۰۰ميليمتر جهت ابفای سنقر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۶ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 11 شهریور 1399


* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری و لوله رانی فاضلاب خيابان صاحب الزمان به نبی اکرم،جانبازان و سبلان شمالی،شه
 
دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۹  

 

مناقصات لوله و اتصالات 04 شهریور 1399

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع هلتوشان کامياران(کد ۲۰۴-۹۸)
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۶ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: ۳۰۲۵/۹۹ خريد لوله پلی اتيلن ۲۰۰م م ۲۵۰م م ۱۶۰م م ۱۱۰م م طرح اصلاح و بازسازی شبکه هنديجان شادگان وماهشهر
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۹  

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 02  شهریور 1399

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۶ / ۱۳۹۹  

  
* موضوع: آبرسانی مجتمع نوشيروان سرآبله -سرپل ذهاب
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 01 شهریور 1399

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن - ۹۹/۴۰۰/۱۱۰۸
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۶ / ۱۳۹۹

  
* موضوع: خريد ۹۲۹۰متر لوله پلی اتيلن سايز ۲۵۰-۳۵۰-۴۰۰-۵۰۰-۱۰۰۰-۱۲۰۰م.مجهت آبفا سنقر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۶ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: خريد ۲۰۰۱۲ متر لوله پلي‌اتيلن تکجداره آبي۸۰PE (۱۰بار) در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۶ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 29 مرداد 1399

 

موضوع: آبرسانی به روستای تيغاب از مجتمع محمدآباد پسکوه شهرستان قائنات
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۶ / ۱۳۹۹  
 
موضوع: خريد لوله پلی اتيلن - ۹۹/۴۰۰/۱۱۰۸
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۶ / ۱۳۹۹  

موضوع: خريد ۹۲۹۰متر لوله پلی اتيلن سايز ۲۵۰-۳۵۰-۴۰۰-۵۰۰-۱۰۰۰-۱۲۰۰م.مجهت آبفا سنقر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۶ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 28 مرداد 1399

* موضوع: لوله گذاری فاضلاب بطول۵۰۰۰مترونصب۵۰۰فقره انشعاب فاضلاب درمهرشهر/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۶ / ۱۳۹۹  
 
* موضوع: خريد ۲۰۰۱۲ متر لوله پلي‌اتيلن تکجداره آبي۸۰PE (۱۰بار) در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۶ / ۱۳۹۹

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 26 مرداد 1399

 

موضوع: لوله گذاری فاضلاب بطول۴۶۰۰متردرشهرک فرهنگيان(حسن آباد)کرج/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۵ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 25 مرداد 1399

 

* موضوع: خريد لوله يو پی وی سی استاندارد ۴ متری مشبک به طول ۱۶۰ متر پروژه فوشنجان نيشابور
 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 22 مرداد 1399

 

* موضوع: خريد لوله يو پی وی سی استاندارد ۴ متری مشبک به طول ۱۶۰ متر پروژه فوشنجان نيشابور
 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 20 مرداد 1399

 

* موضوع: خريد ۲۹۹۹۲ متر لوله پلي‌اتيلن تکجداره آبـي۸۰ PEدر سايزهای مختلف  شيراز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۹
 
 
* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: خريد لوله های آّبی و فاضلابی (همراه با اتصالات مربوطه )و فولادی در سايزهای مختلف - نوبت دوم
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ هلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن کاروگيت همراه با واشر در سايزهای ۲۰۰٬۲۵۰٬۳۱۵ ميليمتر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۹

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 12 مرداد 1399

 

* موضوع: خريد ۲۶۷۲۰ متر لوله پلی اتيلن تکجداره آبی PE۸۰ در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۹

 

* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری فاضلاب بطول ۳۰۰۰ متر بصورت پراکنده در اسلام آباد/آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۹  


* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری فاضلاب بطول ۶۰۰۰ متر وبصورت پراکنده درکرج بزرگ/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۹

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 11 مرداد 1399

 

* موضوع: خريد ۲۶۷۲۰ متر لوله پلی اتيلن تکجداره آبی PE۸۰ در سايزهای مختلف
 
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری فاضلاب بطول ۶۰۰۰ متر وبصورت پراکنده درکرج بزرگ/آبفااستان البرز
 
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۹

 
*موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن کاروگيت فاضلابی کوپلر سرخود به قطر ۳۱۵و ۲۵۰ ميليمتر به همراه واشر
 
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 05 مرداد 1399

 

* موضوع: خريد لوله آبرسانی مجتمع آبرسانی روستايی حسين آباد شهرستان بردسکن

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: اصلاح و توسعه شبکه آب شهرستان همدان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: عمليات اجرايی طرح آبرسانی به روستای شادمهن فيروزکوه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: خريد۳۴۰۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی درسايزهای مختلف/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: پروژه خريد و لوله گذاری به روستای کنده ای شهرستان کازرون

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

مناقصات لوله و اتصالات 04 مرداد 1399

 

* موضوع: خريد۳۴۰۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی درسايزهای مختلف/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: عمليات لوله گذاری فاضلاب معابر فرعی سطح شهر يزد (آبفا يزد)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: پروژه خريد و لوله گذاری به روستای کنده ای شهرستان کازرون

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: لوله گذاری فاضلاب بطول ۵۰۰۰ متر ونصب۷۰۰انشعاب /آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۵ / ۱۳۹۹

 

* موضوع: لوله گذاری فاضلاب بطول۵۰۰۰مترونصب۵۰۰انشعاب فاضلاب مهرشهر/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

مناقصات لوله و اتصالات 01 مرداد 1399

* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن در سايزهای مختلف
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان بوشهر/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۵ / ۱۳۹۹   


* موضوع: لوله گذاری فاضلاب بطول ۵۰۰۰ متر ونصب۷۰۰انشعاب /آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۵ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 31 تیر 1399

 

* موضوع: لوله گذاری فاضلاب بطول ۵۰۰۰ متر ونصب۷۰۰انشعاب /آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار :شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۵ / ۱۳۹۹  


  
* موضوع:  مهلت دریافت اسناد: لوله گذاری فاضلاب بطول ۵۰۰۰ متر ونصب۷۰۰انشعاب /آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: لوله گذاری فاضلاب بطول۵۰۰۰مترونصب۵۰۰انشعاب فاضلاب مهرشهر/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۵ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: عمليات اجرايی خط انتقال آب ازهيرمندبه قرقری طرح آبرسانی به شهرهای سيستان
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۵ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 30 تیر 1399

 

* موضوع: عمليات لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردمی سطح شهر اردکان شرکت آب و فاضلاب استان يزد
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۴ / ۱۳۹۹  


* موضوع: عمليات لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردمی سطح شهرميبد شرکت آب و فاضلاب استان يزد
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۴ / ۱۳۹۹

 
* موضوع: عمليات لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردمی سطح شهر يزد( شرکت آب و فاضلاب استان يزد)
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۴ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 28 تیر 1399

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن pe۱۰۰ ا زنوع مواد خودرنگ pn=var- Dn=var
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۴ / ۱۳۹۹

 

* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن فاضلابی به اقطار ۱۰۰۰ الی ۲۵۰ ميليمتربه همراه واشر ۹۹/۱۴۶
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۹

مناقصات لوله و اتصالات 23 تیر 1399

 

* موضوع:  عمليات اجرای ژروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع شهيد بيگدلی شهرستان خدابنده به شماره ۳۶-۹۹

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۹

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن آبرسانی در سايزهای ۶۳ الی ۳۵۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 22 تیر 1399

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن آبرسانی در سايزهای ۶۳ الی ۳۵۵
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۹  


* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن ناحيه اول
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۴ / ۱۳۹۹

مناقصات لوله و اتصالات 21 تیر 1399

* موضوع: خريد لوله و متعلقات پروژه تکميل خط انتقال GRP وابسته به طرح انتقال آب از سد تنگاب تا دشت فيروزآباد
 دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامی آب منطقه ای فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: آبرسانی روستاهای ميمون دره و مهستان به شماره ۲۵-۹۹
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 18 تیر 1399

* موضوع: طرح آبرسانی بزد شهرستان تربت جام
 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 16 تیر 1399

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 14 تیر 1399

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار/ شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: از طريق سامانه سناد دولت : آبرسانی به روستاهای ذمه و الک آباد اشنويه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن سايز ۱۱۰و۹۰و۶۳ فشار ۱۰ به مقدار ۸۵۰۰۰ متر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن اولويت سوم

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

مناقصات لوله و اتصالات 09 تیر 1399

* موضوع: تجديد مناقصه عمومی آبرسانی مجتمع غواصان دريادل شهرستانهای خدابنده ، ايجرود و زنجان به شماره ۱۵-۹۹
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۹


* موضوع: ای طرح آبرسانی شهر چناران (خط انتقال چاه جديد به مخازن ۵۰۰۰مترمکعبی موجود)
 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 08 تیر 1399

* موضوع: ای طرح آبرسانی شهر چناران (خط انتقال چاه جديد به مخازن ۵۰۰۰مترمکعبی موجود)
 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۹


* موضوع: اجرای لوله گذاری فاضلاب بطول ۳۰۰۰ متر وبصورت پراکنده در اسلام آباد/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۹ 

 
* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری فاضلاب بطول ۶۰۰۰ متر و بصورت پراکنده درکرج بزرگ/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۹ 


*موضوع: خريد ۳۴۰۰ مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی سايز ۳۱۵ , ۴۰۰ و۵۰۰ / آبفا استان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۹

 

مناقصات لوله و اتصالات 07 تیر 1399

* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری فاضلاب بطول ۶۰۰۰ متر و بصورت پراکنده درکرج بزرگ/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد:    ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: خريد ۳۴۰۰ مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی سايز ۳۱۵ , ۴۰۰ و۵۰۰ / آبفا استان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن جهت پروژه های پاسگاه های مرزی استان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۹  

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی مرزی چاه مگو شهرستان نهبندان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۴ / ۱۳۹۹

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد