ارسال پاسخ

۱۵ مرداد ۱۳۹۸
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n2361

pvc-asso.ir

سه نوع تست شبکه فاضلاب ساختمان

شما در این مطلب با سرفصل های؛ تست با آب، تست با هوا و تست نهایی آشنا می شوید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی، پس از پایان مراحل اجرایی و قبل از تست، تمامی بست­ها را باید بازدید کرد و از استحکام آن­ها مطمن شد.

 

بر اساس مقررات موجود سه نوع تست وجود دارد:

1-تست با آب:

- آزمايش با آب ممكن است قسمت به قسمت يا، در صورتي كه مصالح لوله كشي واتصال ها در برابر فشار ارتفاع )استاتيك( ساختمان مقاوم باشند، به طور يك جا بر اي كلية شبكة لوله كشي انجام شود.

 

- در حالتي كه كلية شبكة لوله كشي به طور يك جا با آب آزمايش شود بايد همة دهانه هاي باز شبكة لوله كشي، جز بالاترين دهانة باز آن، به طور موقت بسته شود و تمام لوله ها با آب پر شود. پس از مدت 15 دقيقه بايد همة قطعات و اتصال ها مورد بازرسي قرار گيرد و نشت آب مشاهده نشود. در صورت مشاهدة نشت آب بايد قطعة معيوب يا اتصال ضعيف ترميم يا تعويض شود و آزمايش با آب تكرار شو د. در اين حالت آزمايش شبكة لوله كشي فاضلاب و هواكش ممكن است با هم انجام گيرد.

 

- در حالتي كه شبكة لوله كشي قسمت به قسمت آزمايش شود بايد با استفاده از دريچه هاي بازديد و دسترسي، كه روي لولة قائم پيش بيني شده اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقه تقسيم شود و آزمايش با آب در هر منطقه ب هطور جداگانه صورت گير د. در هر منطقه، جز بالاترين 3 متر، فشا ر آزمايش با آب نبايد از 3 متر ستو ن آب كمتر باشد و هيچ يك از قطعات يا اتصا ل ها نبايد در معرض فشاري كمتر از 3 متر قرار گيرد.

 

پس از 15دقيقه بايد همة قطعات و اتصا ل ها مورد بازرسي قرار گيرد و نشت آب مشاهده نشو د. درصورت مشاهدة نشت بايد قطعة معيوب يا اتصال ضعيف ترميم و تعويض شود و آزمايش با آب تكرار شو د. در اين حالت آزمايش شبكة لول ه كشي فاضلاب بايد جدا از شبكة لوله كشي هواكش انجام گيرد.

 

2- تست با هوا:

- در آزمايش با هوا بايد لوله كشي كاملاً از آب خالي باشد و دهانه هاي خروجي همه جا با كيسه هاي مخصوص كه با هواي فشرده پر مي شود يا وسايل ديگر كه دهانه را كاملاً مسدود و هوابند مي كند به طور موقت بسته شود.

 

- آزمايش با هوا بايد با راندن هواي فشرده به داخل شبكة لوله كشي صورت بگيرد و با فشارسنج انداز ه گيري شو د. فشار آزمايش 34.5 كيلوپاسكال است. پس از آنكه فشارسنج فشار لازم را نشان داد، آزمايش بايد به مدت دست كم 15 دقيقه ادامه يابد و در اين مدت فشارسنج هيچ كاهش فشاري را نشان ندهد. در صورت مشاهده كاهش فشار در مدت آزمايش، بايد همة قطعات و اتصال هاي لوله كشي با آب صابون بازرسي شو د. در صورت مشاهدة قطعات معيوب يا اتصال ضعيف، اين قطعات تعويض و اتصال ترميم شود و آزمايش با هوا تكرار شود.

 

- در آزمايش با هوا، شبكة لوله كشي فاضلاب و شبكة لوله كشي هواكش فاضلاب ممكن است با هم انجام گيرد.

 

3-تست نهايى:

- آزمايش نهايى بايد پس از نصب ھمه لوازم بهداشتى و كامل شدن سیستم لوله كشى فاضلاب و شبكه لوله كشى ھواكش انجام شود.آزمايش نهایی با دود يا ھوا انجام می شود.

 

-  در اين آزمايش بايد انتهای لوله اصلى كه فاضلاب را از ساختمان به خارج، يا به نقطه ورودى به دستگاه تصفیه فاضلاب در داخل ساختمان هدايت می كند، و نیز انتهاى لوله ھاى ھواكش مسدود شود و دود با استفاده از ماشینھاى ايجاد دود يا ھوا، با فشار وارد شبكه لوله كشى فاضلاب و شبكه لوله كشى ھواكش شود.در اين آزمايش بايد ھمه سیفونھاى فاضلاب با آب پر شود.اندازه گیرى با فشارسنج صورت می گیرد.فشار آزمایش ٢٥ میلیمتر آب و مدّت آن ١٥ دقیقه است.

 

- در مدت آزمايش نبايد فشارسنج ھیچ كاهش فشارى نشان دهد.

 

- اين آزمايش دست كم بايد سه بار تكرار شود.

 

- در صورتى كه لوله ھا يا فتینگھاى شبكه لوله كشى، يا قسمتى از آنھا، از نوع پلاستیكى ) پی وی سى يا پلی اتیلن (باشد، به كار بردن دود براى آزمايش نهايى مجاز نیست.

 

منبع: مقررات ملی ساختمان مبحث 16

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد