ارسال پاسخ

۲۵ خرداد ۱۳۹۸
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n2262

pvc-asso.ir

آرشیو روازنه مناقصات لوله و اتصالات (8)

شما در این پست می توانید به آخرین مناقصات بخش لوله و اتصالات و آرشیو روزهای گذشته دسترسی پیدا کنید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

مناقصات لوله و اتصالات 26 تیر 1398

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی ميلگه اسلام آباد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: ۳۰۰۵/۹۸ خريد لوله پلی اتيلن در متراژ و قطرهای مختلف آبفا خوزستان

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۵ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 25 تیر 1398

 

* موضوع: خريد اتصالات پلی اتيلن سال ۹۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز لرستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۵ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: اجرای شبکه های فرعی و اصلی جمع آوری فاضلاب بخش سوم - ۹۸/۶۰۰/۱۰۵۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۵ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: عمليات آبخيزداری در حوزه سد کرخه- حوزه آبخيز هفت چشمه شهرستان پلدختر در سال ۱۳۹۸

 دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبيعی و ابخيزداری لرستان/ مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 24 تیر 1398

 

* موضوع: خريد ۲۱۱۰متر لوله فاضلابی ۲۵۰و۱۰۰۰جهت شهر کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۵ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه دو بنه شهرستان سروستان تجديدفراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۵۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۴ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 23 تیر 1398

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۷ شهرداری بخش سوم

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد ۲۱۱۰متر لوله فاضلابی ۲۵۰و۱۰۰۰جهت شهر کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۵ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه دو بنه شهرستان سروستان تجديدفراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۵۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۴ / ۱۳۹۸

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 22 تیر 1398

 

* موضوع: آبرسانی مجتمع فارسينج سنقر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۸


* موضوع: خريدولوله گذاری روستاهای شرق شهرستان مرودشت فراخوان ارزيابی کيفی ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۵۲
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری( ازسازی خط انتقال)مجموعه بنه خفرک شهرستان فيروزآبادتجديد فراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۵۱
 دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 19  تیر 1398

 

* موضوع: خريدولوله گذاری روستاهای شرق شهرستان مرودشت فراخوان ارزيابی کيفی ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۵۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری( ازسازی خط انتقال)مجموعه بنه خفرک شهرستان فيروزآبادتجديد فراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۵۱

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد انواع شير آلات و اتصالات

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 18 تیر 1398

 

* موضوع: احداث خط انتقال آب و محوطه سازی مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی منطقه نعل شکن بوکان

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: اصلاح شبکه توزيع آب سقز(کد۱۳۶-۹۷)-نوبت دوم

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خط انتقال آب بلوار ۲۲ گولان تا مخزن خضر زنده سنندج(کد۲۱-۹۸) - نوبت دوم

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۸  

 

مناقصات لوله و اتصالات 17 تیر 1398

 

* موضوع: اجرای عمليات شبکه گذاری فولادی و پلی اتيلن .....شهرستان فريدون شهر و برف انبار

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان اصفهان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: توسعه شبکه آب آشاميدنی شهر رشت بطول ۳۰۱۲ متر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری ، نصب انشعاب آب به منظوراصلاح، بازسازی، توسعه وجابجايی شبكه توزيع آب و انشعا

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهر تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۸  

 

 * موضوع: ۳۰۱۰/۹۸خريد لوله پلی اتيلن در متراژ و مقدار مختلف آبفا خوزستان

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/  مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۸    

 

مناقصات لوله و اتصالات 16  تیر 1398

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب مناطق ۲ و ۵ شهرداری بخش دوم و سوم و منطقه ۲۲ شهرداری محدوده پيکان شه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۸  

 

مناقصات لوله و اتصالات 15 تیر 1398

 

*موضوع: خريد ۸۰۰متر لوله پلی اتيلين فاضلابی سايز۱۲۰۰و۱۴۰۰جهت شهر کرمانشا ه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۴ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: اجرای عمليات شبکه گذاری فولادی و پلی اتيلن ......در سطح محدوده گازرسانی شهرستان بويين مياتدشت

دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان اصفهان/  مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خريد۴۲۶۱۶ مترلوله پلی اتيلن درسايزهای مختلف / آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خريد لوله واتصالات انشعاب فاضلابی سايز ۱۱۰و۱۲۵ جهت سهر کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خريد ۴۰۰ متر لوله پلی اتيلين۱۰۰۰جهت کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۸  

 

                                                                  

 

مناقصات لوله و اتصالات 12 تیر 1398

 

* موضوع: لوله گذاری فاضلاب دراسلام آباد بطول ۳۲۰۰ متر/آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آبرسانی گنجه ای کهنه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۸  

 

مناقصات لوله و اتصالات 10 تیر 1398

 

* موضوع: خريد۵۸۴۲۰عدد اتصالات پلی اتيلن / آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد۲۰۰۰۰مترلوله پلی اتيلن فاضلابي۲۵۰ (اولويت۲)/آبفا استان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 09  تیر 1398

 

موضوع: خريد۵۸۴۲۰عدد اتصالات پلی اتيلن / آبفااستان البرز *

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد۲۰۰۰۰مترلوله پلی اتيلن فاضلابي۲۵۰ (اولويت۲)/آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد۵۳۰۰متر لوله فاضلابي۲۰۰و۱۰۰۰جهت هرسين

 دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب

 

* موضوع: خريد۲۸۶۶عدداتصالات پلی اتيلن سايز۶۳الي۳۱۶ميليمتر/آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 05 تیر 1398

 

* موضوع: خريد تکميلی لوله و اتصالات يو پی وی سی مربوط به پروژه خط انتقال آب به منطقه ويژه اقتصادی بيرجند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۴ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد۲۸۶۶عدداتصالات پلی اتيلن سايز۶۳الي۳۱۶ميليمتر/آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 04 تیر 1398

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب محدوده جنوب شرقی تهران (مناطق ۱۳،۱۴،۱۵،۱۶ و ۲۰ شهرداری )
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۴ / ۱۳۹۸ 


* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب شهرک ازادی و بلوار خزر،غرب درياچه چيتگر و صالح آباد شرقی
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۴ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 03 تیر 1398

 

* موضوع: طرح و ساخت شبکه های فرعی آبياری و زهکشی مزارع دشت سيستان
 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۴ / ۱۳۹۸ 

* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن کاروگيت فاضلابی کوپلر سرخود به اقطار۳۱۵،۲۵۰و۴۰۰ ميليمتر به همراه واشر۹۸/۱۴۲
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۴ / ۱۳۹۸  

* موضوع: ۳۰۰۶/۹۸ خريد لوله پلی اتيلن کاروگيت دار دوجداره فاضلابی در قطرهای مختلف آبفا خوزستان
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 02 تیر 1398

 

* موضوع:خريد و لوله گذاری مجموعه مرز و فدامی شهرستان داراب تجديد فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۳۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۴ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 01 تیر 1398

 

* موضوع: خريد۲۰۰۰۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی سايز۲۵۰ميليمتر/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۴ / ۱۳۹۸  

* موضوع: از سامانه ستاد دولت : خريد و حمل لوله های پلی اتيلن دو جداره فاضلابی به اقطار ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ ميلی .
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۴ / ۱۳۹۸
  
* موضوع: از سامانه ستاد دولت : خريد و حمل لوله های پلی اتيلن دو جداره فاضلابی به اقطار ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ ميلی .
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۴ / ۱۳۹۸

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و استاندارد سازی انشعابات فاضلاب (شامل تهيه لوله و اتصالات)
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۴ / ۱۳۹۸ 

* موضوع: فراخوان عمومی خريد لوله دوجداره کاروگيت پلی اتيلن اقطار ۴۰۰ و ۵۰۰ ميليمتر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۴ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 28 خرداد 1398

 

* موضوع: فراخوان عمومی خريد لوله دوجداره کاروگيت پلی اتيلن اقطار ۴۰۰ و ۵۰۰ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۴ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع:  خريد لوله پلی اتيلن سايز ۵۰تا ۲۰۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: احداث خطوط انتقال آب شرب بين مخازن (شامل تهيه لوله و اتصالات)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۴ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: فراخوان عمومی خريد لوله دوجداره کاروگيت پلی اتيلن اقطار ۴۰۰ و ۵۰۰ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۴ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 27 خرداد 1398

 

موضوع: خريد انواع لوله و اتصالات
 دستگاه مناقصه گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 26  خرداد 1398

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن جهت انتقال آب استان (مناقصه ۵۴/۹۷)

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن و اتصالات شبکه گاز مجتمع های گلخانه ای شوش ٬شوشتر٬ دزفول(مناقصه ۵۵/۹۷)

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد ۲۷۸۰ متر لوله پلی اتيلن به قطرهای ۱۶۰/۱۰ و ۳۱۵/۱۰ ميليمتر شرکت آب و فاضلاب استان يزد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد مقدار ۶۶۸۲ متر لوله پلی اتيلن فاضلابی کاروگيت سايز ۲۰۰,۲۵۰,۳۱۵,۴۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ ميليمترجهت آ

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۴ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله و اتصالات انشعاب فاضلاب سايس ۱۱۰ و ۱۲۵ ميليمترجهت آب و فاضلاب شهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۴ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آگهی برگزاری مناقصه عمومی شماره ۶۴.۲و۸۹و۹۰-۲-۹۸شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۴ / ۱۳۹۸

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 25 خرداد 1398

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و استاندارد سازی انشعابات فاضلاب (شامل تهيه لوله و اتصالات)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب چهارراه کارگر(پمپ گازوئيل)     طرح

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: اجرای عمليات آبخيزداری در حوزه آبخيز هرسم شهرستان اسلام آبادغرب ق/۹۸۰۰۵۰

 دستگاه مناقصه گزار: اداره كل منابع طبيعی استان كرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: اجرای پروژه آبياری و مراقبت از جنگلكاری به مساحت ۹۵ هكتار در محدوده شهرستان های كرج و طالقان شماره م

 دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تجديد خريد ۳۰۰۰متر لولهupvc بهمراه اتصالات موردنياز جهت پروژه کوثر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی ميلگه سيف اله اسلام آباد غرب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: اجرای خط انتقال آب شهرك صنعتی مهديشهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: نظارت بر اجرای شبکه فرعی آبياری و زهکشی زرينه رود-واحد عمرانی يک-شبکه فرعی داخل مزارع (قطعات ۱ تا ۳)

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۸

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد