ارسال پاسخ

۵ آبان ۱۳۹۷

pvc-asso.ir

آرشیو روازنه مناقصات لوله و اتصالات (4)

شما در این پست می توانید به آخرین مناقصات بخش لوله و اتصالات و آرشیو روزهای گذشته دسترسی پیدا کنید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

مناقصات لوله و اتصالات 29 آبان 1397

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی پسوچ شهرستان بيرجند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی کوثر شهرستان طبس

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی پسوچ شهرستان بيرجند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۷ شهرداری قطعات E۵ و E۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: طرح آبرسانی گلبهار -ساخت مخزن ۵۰۰۰متر مکعبی به علاوه کارهای باقيمانده سايت مخزن

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۹ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 28 آبان 1397

 

* موضوع: اجرای پروژه شبکه جمع آوری آبهای سطحی فاز ۲ شهرک صنعتی چناران

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات اجرايی خطوط انتقال آب طرح آبرسانی به روستاهای مجتمع فضل الهی ولاشارکاهی شهرستان های قصرقند و

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: ۱۰۲۷/۹۷ تکميل شبکه فاضلاب و انشعابات خانگی مسکن مهر شهرک شهيد چمران

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان / مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۹ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله های موردنياز طرحهای انتقال آب شهرستانهای خرم دره- زنجان-سلطانيه۴

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

 * موضوع: اجرای شبکه فاضلاب شريعتی کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 27 آبان 1397

 

* موضوع: تهيه مصالح،حمل واجرای نصب۹۰۰۰مترانشعابات فاضلاب پراکنده و۶۰۰مترلوله گذاری کرج بزرگ/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد ۴۸۲۵۰ متر انواع لوله پلی اتيلن به اقطار ۱۱۰ ، ۱۶۰ ،۲۰۰ و ۲۵۰ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد ۳۰۳۰۰ متر انواع لوله پلی اتيلن به اقطار ۱۱۰ ، ۱۶۰ ،۲۰۰ و ۲۵۰ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد ۳۹۵۰۰ متر انواع لوله پلی اتيلن به اقطار ۱۱۰ ، ۱۶۰ ،۲۰۰ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۹ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد۶۰۰۰ مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی سايز۲۵۰(اولويت دوم)/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد۱۲۰۰۰مترلوله پلی اتيلن سايز ۷۵ الی ۲۰۰ميليمتر/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 26 آبان 1397

 

* موضوع: خريد٬ بارگيري٬ حمل و باراندازی بخش پانزدهم از لوله های پلی اتيلن مورد نياز طرح آبياری دشت سيستان

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد٬ بارگيري٬ حمل و باراندازی بخش چهاردهم از لوله های پلی اتيلن مورد نياز طرح آبياری دشت سيستان

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: طرح آبرسانی شانديز -بهسازی ونوسازی ايستگاه پمپاژ ۱-۲-فاز يک

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 23 آبان 1397

 

 * موضوع: طرح آبرسانی شانديز -بهسازی ونوسازی ايستگاه پمپاژ ۱-۲-فاز يک

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: حفر ٬لوله گذاری وآزمايش پمپاژ سه حلقه چاه آب شرب گلبهار

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 22 آبان 1397

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب اسلامشهر زون E

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب اسلامشهر زون E

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای خط لوله پمپاژ انتقال فاضلاب,کارهای ساختمانی و ... تلمبه خانه فاضلاب بروشPC/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: " خريد لوله آبکش به مقدار ۶۵۰ شاخه ۶ متری(تجديد)

مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد۶۰۰۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی سايز۲۵۰ميليمتر/ آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 21 آبان 1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه صالح آباد شهرستان ارسنجان فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۸۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع : عمليات اجرايی و احداث بخشی از شبكه جمع آوری فاضلاب شهر زاهدان

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 20 آبان 1397

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی ماهميران شهرستان خوسف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

*  موضوع: مجتمع آبرسانی القار شهرستان بيرجند

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی مزداب و آسو شهرستان بيرجند (آبرسانی به روستای رهنيج)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷

  

* موضوع: مجتمع آبرسانی جيک و زيدر شهرستان سربيشه (آبرسانی به روستای گلنام)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی چرمه نوده شهرستان سرايان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: آبرسانی به روستای علی آباد داورآباد شهرستان بيرجند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی ۱۲ روستا کنگاور

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 19 آبان 1397

 

موضوع: خريد۸۰۰۰مترلوله پلی اتيلن سايز۷۵الي۲۰۰ميليمتر/ آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: تجديدشبکه جمع آوری فاضلاب کرج بزرگ بطول۵۰۰۰متر/ آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۸ / ۱۳۹۷

 

موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی امام حسن قصرشيرين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی چشمه قلی جان روانسر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی سيار روستاهای تحت پوشش کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۷

 

موضوع: تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای خريدو حمل لوله های پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای يزد / مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: خريد تجهيزات فاضلاب جهت شهرهای فسا و سپيدان داراب و نورآّباد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 15 آبان 1397

 

موضوع: خريد ۲۹۸۰۰متر لوله پلی اتيلن به اقطار ۶۳و۹۰و۱۱۰و۲۰۰و۲۵۰ ميليمتر شرکت آب و فاضلاب استان يزد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد / مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: توسعه و بازسازی شبکه آب آشاميدنی روستاهای شهرستانهای شرقی (تجديد۲)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان

 

موضوع: توسعه و بازسازی شبکه آب آشاميدنی روستاهای شهرستانهای جنوبی (تجديد۲)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۸ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 14 آبان 1397

 

موضوع: خريد و لوله گذاری فاز ۲ مجموعه فتح آباد شهرستان شيراز عمومی ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۸۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

موضوع: ۹۷-۲۳ خريد انواع لوله پلی اتيلن ۹۰و۶۳و۱۲۵و۱۶۰و۲۲۵ ميليمتری

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گازاستان قزوين / مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 13 آبان 1397

 

* موضوع: خريد انواع لوله و اتصالات پروژه جوزار شهرستان ممسنيفراخوان۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۸۳

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد انواع لوله و اتصالات پروژه مال حاجی شهرستان ممسنی فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۸۲

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: لوله گذاری و احداث ابنيه در روستاهای استان

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی آذربايجان غربی / مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۸ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 12 آبان 1397
 

* موضوع: لوله پلی اتيلن ۱۶۰ PE=۸۰ PN=۱۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی / مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: لوله پلی اتيلن ۲۵۰ ميلی PE=۸۰ PN=۱۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی / مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب درمهرشهر بصورت پراکنده بطول ۵۰۰۰ متر / آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی استند- سه فرسخ شهرستان نهبندان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی حامی - دهن رود شهرستان خوسف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی به روستای ذکری شهرستان درميان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب نهاوند ۹۷/۱۹۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان / مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد۵۴۰۰ متر لوله پلی اتيلن سايز ۷۵ الی ۲۰۰ ميليمتر / آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۷


مناقصات لوله و اتصالات 07 آبان 1397
 

* موضوع: عمليات اجرای خط انتقال به طول ۲۱۰۰ متر و ساخت حوضچه کنتور حجمی و شير هوا روستای ولی آباد از توابع ب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان قزوين/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای خط انتقال فاضلاب کرند غرب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای جمع اوری فاضلاب واستانداردسازی انشعابات فاضلاب سرپل

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع اوری وخط انتقال منطقه زعفران واحمداباد سرپل

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب

 

مناقصات لوله و اتصالات 06 آبان 1397

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع روستايی شهرستان زرند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان / مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تهيه مصالح و اجرای لوله‌گذاری قسمتی ازخط انتقال آب در مجتمع قوری چای (از روستای بوکت به مهماندار ) ش

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی / مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع روستايی شهرستان زرند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان / مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجراي۵۹۳۵ متر شبکه جمع آوری فاضلاب در شاهين ويلا / آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۸ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 05 آبان 1397

 

* موضوع: تهيه مصالح و اجرای لوله‌گذاری قسمتی ازخط انتقال آب در مجتمع قوری چای (از روستای بوکت به مهماندار ) ش

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی / مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تهيه مصالح و اجرای لوله‌گذاری قسمتی ازخط انتقال آب در مجتمع قلعه جوق شهرستان ملکان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد۵۰۰۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی سايز۲۵۰ ميليمتر/ آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۸ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی کرمان / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری مجموعه خان زنيان شهرستان شيراز تجديدفراخوان۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۷۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف شهر قره ضيا الدين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۸ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن مرحله دوم فاز اول شبکه فرعی آبياری تحت فشار پاياب سدگاوشان کامياران -کردستان

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۸ / ۱۳۹۷

 

 

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد