ارسال پاسخ

۲۸ مهر ۱۳۹۷
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n1888

pvc-asso.ir

نتایج پژوهش های مشترک کانادا و آمریکا درباره شکست خطوط لوله

این گزارش نتایج تحقیقات مربوط به شکست های اصلی آب و ویژگی های عملیاتی در جوامع ایالت متحده و کانادا را نشان می دهد.

سرویس ترجمه انجمن لوله و اتصالات پی وی سی: نظر سنجی مشابهی در حدود شش سال پیش توسط دانشگاه ایالت یوتا و در سال 2012 منتشر شد. این گزارش در سال 2018،  علاوه بر اشاره ای به مطالعه قبلی، به مقایسه و بررسی تغییرات در طول زمان و بحث در مورد اهمیت داده های شکست خطوط آب در زمینه برنامه ریزی مدیریت دارایی های آب اشاره دارد.  ماهیت جامع این مطالعه ارزیابی شرایط زیربنایی آب ملی و بازبینی مقایسه عملکرد مواد مختلف لوله بوده است.

 

در زیر خلاصه ای از این مطالعه شرح داده شده است.

 

1-تقریبا 200 هزار مایل از وضعیت و عملیات لوله گذاری مورد بررسی قرار گرفته است.

درکل 197866مایل از لوله توسط 308 شرکت کننده در نظر سنجی گزارش شده است.از این تعداد، 281 شرکت کننده قادر به ارائه اطلاعات مربوط به شکست های عمده در 170569 مایل از لوله شدند.این مقدار طول از لوله برابر با 12.9 درصد  از کل طول خطوط اصلی آب در ایالت متحده و کاناداست. این نظر سنجی 23803 شکست را که نیاز به تعمیر دارند، ثبت کرد که بیس مهمی برای داده های شکست است.

 

این یکی از بزرگترین بررسی هایی است که در مورد شکست های اصلی آب انجام شده است و نتایج، اطلاعات دقیقی در مورد عملکرد خطوط اصلی آب و شرایط عملیاتی در شمال آمریکا را به دست می دهد. این گزارش می تواند برای به روز رسانی فرضیات تخمین عمر لوله ای که میتواند استفاده شود، به کار گرفته شود.

 

2- نرخ شکست در شش سال گذشته 27 درصد افزایش یافته است

بین سال 2012 و این گزارش در سال 2018، کل میزان شکست آب اصلی به میزان 27 درصد افزایش یافته است یعنی از 11 شکست به 14 شکست در هر 100 مایل در سال افزایش یافت. حتی نگرانی بیشتر در مورد نرخ شکست لوله های چدنی و آزبست سیمان است که 41 درصد از لوله های نصب شده در ایالت متحده و کانادا را شامل می شود و به بیش از 40 درصد در طول یک دوره 6 ساله افزایش یافته است .

 

3- 82 درصد از لوله های چدنی بیش از 50 سال عمر دارند و 43 درصد   افزایش در نرخ شکست را تجربه می کند.

 لوله های چدنی (CI) بزرگترین میزان مواد لوله موجود درشمال آمریکا است. 82 درصد از تمام لوله های CI بیش از 50 سال عمر دارند و نرخ شکست آنها از سال 2012 به طور قابل توجهی به میزان 43 درصد افزایش یافته و انتظار می رود که همچنان افزایش یابد.27 درصد  ازلوله سیمان ازبست (AC) نیز بیش از 50 سال عمر دارند وشکست لوله های AC در همان دوره 6 ساله 46 درصد افزایش یافت. لوله های CI  و AC به طور عمده مسئول افزایش نرخ کلی شکست از سال 2012 بود. جوامعی با مقادیر بالای لوله های چدن و یا سیمان ازبست ممکن است نیاز به سرعت بخشیدن به جایگزینی داشته باشند.بسیاری از لوله های CI و AC به پایان عمر خود رسیده اند.

 

4- 85 درصد  از لوله های اصلی آب کمتر از 12 اینچ قطر دارند.

67 درصد از تمام خطوط اصلی 8 اینچ (200mm) هستند و یا قطر کمتری دارند و رنج 10 تا 12 اینچ (250 تا 300mm)بقیه 18 درصد  از خطوط لوله نصب شده را تشکیل می دهند.

 

5- جوامع کوچکتر دارای 2 برابر شکست خطوط بیشتر نسبت به جوامع بزرگتر است

نتایج نظر سنجی نشان می دهد که جوامع کوچکتر می توانند نرخ شکست بیش از دو برابر جوامع بزرگ داشته باشند و ممکن است مربوط به این واقعیت باشد که جوامع بزرگتر بهتر تامین مالی میشوند که منجر به بهبود داده ها ، طراحی مهندسی، روش های نصب و روش های مدیریت دارایی می شود.جوامع کوچک و یا روستایی مایل لوله بیشتری به ازای هر مشتری دارند این می تواند هزینه های مالی بزرگتری را در حفظ سیستم آب در مقایسه با جوامع بزرگتر یا شهری ایجاد کند.

 

6- استفاده از مواد لوله در مناطق مختلف متفاوت است

استفاده از مواد لوله خطوط آب به طور قابل توجهی در مناطق مختلف متفاوت است. این نشان می دهد که انتخاب و استفاده از مواد لوله براساس اولویت های تاریخی در مقابل آنالیز قیمت مقایسه ای یا شرایط محیطی است. در شمال غرب و نیمه شرقی آمریکا( نواحی1 و4 و6 و7 و8 نشان داده شده در شکل 1) بیشتر طول  لوله های نصب شده چدنی یا چدن نشکن است. مناطق 3 و5 و 9  بیشتر لوله های  pvcنسبت به سایر مواد هستند و متداول ترین مواد لوله در منطقه 2 سیمان آزبست است

7- یک مجموعه بزرگ از داده ها ، دقت را افزایش می دهد

تجربیات شکست اصلی آب یک جامعه نمی تواند برای جامعه دیگر استفاده گردد.فاکتورهایی مانند آب و هوا،مواد لوله، شیوه های نصب و همچنین خوردگی خاک می تواند تا حد زیادی باعث کاهش میزان شکست شود. شیوه های طراحی و نصب بسیار مهم است. در هر جامعه باید طراحی و نصب صرف نظر از مواد به درستی انجام شود. بسیاری از مطالعات قبلی براساس یک زیر مجموعه کوچک از جوامع بزرگ بوده است. این مطالعه با توجه به مشارکت گسترده جوامع ، صحت و دقت بیشتری دارد.

 

8- چهار نوع مواد لوله 91 درصد  از کل خطوط آب را تشکیل می دهند

91 درصد  از لوله های نصب شده ترکیبی از چدن (CI) حدود 28 درصد ، چدن نشکن(DI) 28 درصد ، پلی وینیل کلراید(PVC) 22 درصد  و آزبست سیمان (AC)13 درصد  است.9 درصد  باقی مانده از لوله ها پلی اتیلن،فولاد، OPVC و سایر مواد است.

 

9-لوله های   PVCدارای کمترین میزان شکست هستند

هنگامی که نرخ شکست لوله های چدنی، چدن نشکن،  PVC،بتنی،فولادی و سیمان آزبست مقایسه شدند، pvc دارای پایین ترین میزان شکست بود.این نیز در نظر سنجی مورد بررسی سال 2012 تایید شده و توسط صنعت دیگر تایید شده است. نرخ شکست پایین تر هزینه کمتری را ایجاد می کند و به تایید عملکرد و طول عمر لوله های  pvc کمک می کند. و برخلاف لوله های چدنی و فولادی تحت تاثیر خوردگی قرار نمی گیرد.

 

10-خوردگی یک علت عمده شکست خطوط اصلی آب است

75 درصد  از تمام نظر سنجی جوامع یک یا چند منطقه را با شرایط خوردگی خاک گزارش کردند. جوامعی با درصد های بالاتر از لوله های چدنی درصد بالایی از شکست ناشی از خوردگی را تجربه کردند. این به خصوص برای لوله نصب شده که ارزیابی شرایط، نظارت بر لوله و اقدامات کنترل خوردگی وجود ندارد، صادق است.

 

خاک های خورنده و سایر خطرات زیست محیطی باعث افزایش کل هزینه مالکیت می شود. متداول ترین حالت شکست که در نظر سنجی های دقیق گزارش شده است ترک های محیطی است که شایع ترین حالت شکست در لوله های چدنی (CI) و آزبست سیمان (AC) است.مسائل مربوط به خوردگی می تواند بسیاری از حالت های شکست را منجر شود.

 

11- لوله های چدنی 20 برابر شکست بیشتری در خاک های خورنده بالا نسبت به خاک های با خورندگی پایین دارند

تحلیل خاک های خورنده در این مطالعه نشان می دهد که لوله های CI  در خاک های با خورندگی بسیار بالا 20 برابر بیشتر از خاک های با خورندگی پایین دچار شکست می شوند. ضخامت دیواره لوله چدنی محافظت بیشتری را فراهم می کند. لوله های CI تولید شده بعد از جنگ جهانی دوم به علت دیواره های نازک دارای نرخ شکست بالاتری هستند.نتایج شکست های اصلی بالاتر لوله های CI به علت خاک های خورنده سازگار با سایر مطالعات و تحقیقات است.

 

12- لوله های چدن داکتیل  نازک تر و جدید تر دارای 10 برابر شکست بیشتر در خاک های خورنده نسبت به خاک های با خورندگی پایین هستند

لوله های چدن داکتیل(DI) در خاک های بسیار خورنده 10 برابر نرخ شکست بیشتری نسبت به لوله های DI در خاک های خورنده کمتر دارد. خوردگی یک حالت شکست مهم برای لوله CI و یک حالت شکست غالب برای لوله DI است. انواع مختلف خوردگی نیز می تواند با سایر شرایط محیطی و عملیاتی همراه باشد که همگی منجر به شکست های اصلی خطوط آب می شود. از آنجا که ضخامت دیواره لوله DI در طول زمان کاهش می یابد، خوردگی داخلی و خارجی یک نگرانی بزرگتر برای این نوع لوله است.

 

13- 80 درصد از جوامع از انواع مختلف محافظت برای لوله های چدن داکتیل استفاده می کنند.

80 درصد  از پاسخ دهندگان به نظر سنجی نشان دادند که آنها از برخی از انواع حفاظت خوردگی برای لوله های چدن داکتیل با پلی پوشش ها استفاده کردند.

 

14-متوسط سن لوله ها در شکست خطوط اصلی تقریبا 50 سال است

هنگامی که عمر معمول در شکست خطوط اصلی آب پرسیده شد،شرکت کنندگان در نظر سنجی 50 سال را گزارش کردند.43 درصد  از خطوط اصلی آب بین 20 تا 50 سال و 28 درصد  از کل شبکه ها بیش از 50سال عمر دارند.

 

در سال 2012متوسط عمر شکست لوله ها 47 سال گزارش شده است. براساس نظر سنجی دقیق، طول عمر مورد انتظار لوله های نصب شده امروزه 84 سال است. عمر یک لوله را می توان بیش از 100 سال تخمین زد، اما عمر واقعی تحت تاثیر خوردگی خاک،روش های نصب و سایر عوامل قرار خواهد گرفت.

 

15- نرخ ملی تعویض لوله 125 سال است

براساس نظر سنجی به طور متوسط 0.8 درصد  از لوله های نصب شده هر سال جایگزین می شود. این معادل با یک برنامه جایگزینی 125 ساله است. نرخ جایگزینی لوله باید بین 1 تا 1.6 درصد  به ترتیب معادل با 100 سال و 60 سال باشد. به طور کلی، نرخ جایگزینی باید افزایش یابد.شیوه های هزینه های طول عمر و مدیریت دارایی می تواند به یک جامعه برای بهینه سازی فعالیت های بازسازی و تعویض لوله کمک کند. این گزارش نشان می دهد که به طور متوسط جایگزینی 125 ساله لوله های خطوط آب به عنوان میانگین ملی جدید است.

16- نظر سنجی دقیق از جوامع خواسته است تا تعداد شکست های مربوط به فعالیت های ساختمانی را گزارش دهند و مواد لوله ای که دچار شکست شده است را شناسایی کنند. اکثریت شکست های مربوط به ساخت و ساز شامل لوله های چدن نشکن(DI) و یا لوله های  PVC است.بنابراین لوله های  PVC و DI دارای نرخ شکست مساوی مرتبط با صنعت ساختمانی هستند. این موضوع نیاز به بهبود شیوه های ساخت و ساز برای زیرساخت های زیرزمینی مربوط به نصب، خدمات محل و بازرسی است.

 

17-پذیرش لوله های  PVCبرای استفاده از سیستم های آب با افزایش 23 درصد  از سال 2012

پذیرش لوله های  PVCاز 60 درصد  برای آب جوامع در سال 2012 تا 74 درصد  در سال 2018 افزایش یافته است. تعداد جوامعی که  لوله های چدن شکن،فولاد بتنی و فولادی برای سیستم های آب پذیرفته اند، عمدتا یکسان است

 

 

 

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد