ارسال پاسخ

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

pvc-asso.ir

آرشیو روازنه مناقصات لوله و اتصالات (3)

شما در این پست می توانید به آخرین مناقصات بخش لوله و اتصالات و آرشیو روزهای گذشته دسترسی پیدا کنید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

مناقصات لوله و اتصالات 27 شهریور1397

 

* موضوع: اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات خانگی مناطق متفرقه شهرستان اهر

مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۷ / ۱۳۹۷   

 

* موضوع: اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات خانگی مناطق متفرقه شهرستان اهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات خانگی مناطق متفرقه شهرستان اهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۷ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 26 شهریور1397

 

* موضوع : خريد و لوله گذاری مجموعه خط محرم ( کشکو ) تجديدفراخوان۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۵۱

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خط انتقال فاضلاب شهرستان همدان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان همدان / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد، حمل و عمليات لوله‌گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله پلي‌اتيلن در اقطار مختلف و به طول تقريبي۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: پروژه آبرسانی درک رودبار شهرستان سوادکوه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۷ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 25 شهریور1397

 

* موضوع : آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۳۳.۳و۱۳۴.۳و۱۳۸.۳-۲-۹۷و۱۶۳و۱۶۴و۱۶۵و۱۶۷-۳-۹۷شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات تکميلی قطعه دوم خط انتقال آب شبکه قلعه چای تا کيلومتر ۵۰۰+۱۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای آذربايجان شرقی / مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تهيه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب در مجتمع قشلاقات شهرستان کليبر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی / مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تهيه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب مجتمع يخفروزان شهرستان اهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی / مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تهيه مصالح و لوله گذاری شبکه توزيع آب مجتمع بيگجه خاتون شهرستان شبستر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی / مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه محمد آباد تجديد فراخوان۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۵۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۷ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: لوله گذاری و احداث ابنيه در روستاهای آذربايجان غربی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی آذربايجان غربی / مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 20 شهریور1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی لوله گذاری بخش هشتم از خطوط فرعی شبکه توزيع آب زاهدان

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه عمومی يک مرحله ای اجرای عمليات لوله گذاری شبکه فاضلاب در سطح شهر زنجان بشماره۲۲-۹۷

مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 18 شهریور1397

 

* موضوع: عمليات اجرايی خط انتقال آب از مخزن قلعه سفيد به شهر دالکی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر / مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: آبرسانی مجتمع نهرابی روانسر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: آبرسانی شيخ صله ثلاث باباجانی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 13 شهریور1397

 

* موضوع: مجتمع آبرسانی فخرود شهرستان درميان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی / مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: عمليات خريد و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاه های آب زنگی و جواديه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه ماهور شهرستان ممسنی تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۴۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۶ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 12 شهریور1397

 

* موضوع: فراخوان مناقصه عمومی لوله گذاری شبکه فاضلاب شهر خورزوق ۱۴۸-۲-۹۷شرکت آب فاضلاب استان اصفهان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

 

* موضوع: از سامانه دولت خريد وحمل لوله های پلی اتيلن دوجداره فاضلابی به اقطار مختلف برای شهرهای اروميه،بوکان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی

 

* موضوع: تجديد مناقصه لوله پلی اتيلن تک جدار PE۱۰۰سايز ۲۵۰فشار ۳/۶ به مقدار ۳۴۸۰ متر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد

 

* موضوع: ۳۰۲۴/۹۷ خريد لوله پلی اتيلن تک جداره ۳۱۵م م به مقدار ۴۵۰۰متر لوله پلی اتيلن تک جداره ۱۶۰م م به مقدار ۷۰۰متر

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد و تامين لوله و اتصالات پلی اتيلن شبکه فرعی آبياری و زهکشی اراضی سامانه گرمسيری ايلام بخش ۵

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 10شهریور1397

* موضوع:تامين کالا شبکه فاضلاب محلات هدف شهر همدان
دستگاه مناقصه گزار: اداره كل راه وشهرسازی استان همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۷ 


* موضوع: اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات خانگی شهرستان سراب
دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی / مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۷


مناقصات لوله و اتصالات 07 شهریور1397
 

موضوع: اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات خانگی شهرستان سراب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 06 شهریور1397

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۴۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تامين کالا شبکه فاضلاب محلات هدف شهر همدان

 دستگاه مناقصه گزار: اداره كل راه وشهرسازی استان همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تامين کالا شبکه جمع آوری آبهای سطحی محلات هدف شهر همدان

 دستگاه مناقصه گزار: اداره كل راه وشهرسازی استان همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 05 شهریور1397

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن تجديد فراخوان ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۴۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضلاب به صورت پراکنده و غيرپراکنده به همراه تأمين لوله و لوازم در سطح منط

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد / مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تهيه ، بارگيری ، حمل و باراندازی بخشی ازلوله های پلی اتيلن شبکه آبياری تحت ¬فشار مزارع واحد¬های عمرا

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۶ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 04 شهریور1397

 

* موضوع: اجرای ايستگاه و خط انتقال فاضلاب از پارک ساحلی به خيابان پاسداران بندر انزلی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد و تکميل اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب باقيمانده مسکن مهر صفادشت به طول ۹۰۰ متر با لوله های پلی اتی

مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۷

 

 * موضوع: مناقصه عمومی يک مرحله ای احداث شبکه های فرعی آبياری وزهکشی ستارخان واقع درشبکه های فرعی ۳و۴پاياب ترا

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجانشرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد مناقصه عمليات اجرايی حدود ۱۷کيلومترلوله گذاری و نصب۲۲۶۰ فقره انشعاب آب در شهرستان ملارد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۷

 

 مناقصات لوله و اتصالات 03 شهریور1397

 

* موضوع: تجديد مناقصه خريد لوله و اتصالات پروژه احداث و بهبود بخشی از شبکه های آبياری و زهکشی ساحل راست زولا

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: پروژه آبرسانی بهارستان محمد آباد(شامل تهيه و اجرای لوله پلی اتيلن به قطر ۱۱۰ ميليمتر و لوله پلی ات

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد ۵۲۰۰ شاخه لوله و ۶۳۰۰ عدد اتصالی پلی اتيلن دوجداره فاضلابی در سايزهای مختلف

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجراي۲۹۷۰متراصلاح شبکه آب و۴۱۰فقره انشعاب آب نظرآباد/آبفا استان البرز

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تکميل خط انتقال آب صومعه سرا با لوله پلی اتيلن به قطر ۳۱۵ ميليمتر

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان گيلان / مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۶ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 30 مرداد 1397

 

* موضوع: پروژه آبرسانی بهارستان محمد آباد(شامل تهيه و اجرای لوله پلی اتيلن به قطر ۱۱۰ ميليمتر و لوله پلی ات

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: توسعه و بازسازی شبکه آب آشاميدنی روستاهای شهرستانهای جنوبی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان / مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 29 مرداد 1397

 

* موضوع: اجرای شبکه فاضلاب ش اسلام ابادکنگاور

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب پاوه

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی مجتمع سرابله سرپل ذهاب

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله های ۱۶ ميليمتری شبکه فرعی انتقال آب سدهای ژاوه و امير آباد ورمشت سنندج و کامياران کردستان

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان کردستان / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۶ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 28 مرداد 1397

 

 * موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه محمدآباد شهرستان استبان فراخوان۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۳۷

مهلت ارسال پيشنهاد: ۱۳ / ۶ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری فاضلاب جهت اتصال شهرک نارون به خط انتقال فاضلاب شهر زنجان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان / مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۶ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خريد و لوله گذاری پروژه مجموعه۲۱روستا شهرستان خرامه تجديد فراخوان۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۳۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس / مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۶ / ۱۳۹۷

 

برای مشاهده آرشیو اینجا را کلیک کنید.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد