ارسال پاسخ

دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴

pvc-asso.ir

برنده شدن ائتلاف مورد حمایت انجمن پی وی سی در انتخابات انجمن ملی

دومین مجمع عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران شنبه 16 خرداد ماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در انتخابات این مجمع عباس علی متوسلیان با کسب 95 رای، بیشترین آراء را به خود اختصاص داد. همچنین لیست ائتلاف رونق و اعتلای صنعت پلاستیک که مورد حمایت انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی بود، با قاطعیت برنده انتخابات شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی در این مجمع عباس علی متوسلیان با بیان این که می خواهیم یک انجمن به بزرگی ایران و فراملی را راهبری کنیم، اظهار داشت: لازمه این کار حضور افرادی است که دارای نگرش های بلند باشند.

وی اظهار کرد: لازمه موفقیت در یک کار تشکلی حضور افراد همفکر دور یک میز است و ما از این که همه افراد همفکری نمی کنند آسیب دیده ایم.

متوسلیان وعده داد دستاوردهای انجمن ملی را را هر شش ماه یک بار رصد کرده و آن را گزارش دهد.

رییس انجمن ملی صنایع پلاستیک در بخش دیگری از این مجمع به ارائه گزارش سالانه انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران (1392و1393) پرداخت. وی  در گزارش خود با اشاره به  شرایط حساس و تحولات مهم اقتصادی و سیاسی سال‌های اخیر و به ویژه دو سال گذشته در جامعه ایران، و انتظارات بالا و به حق و اغلب متعارضی که در چنین شرایطی دولت و اعضاء از تشکل‌ها داشته‌اند، گفت:  این شرایط انجمن ملی و هیئت مدیره دوره اول را در موقعیت دشواری از نظر پاسخ دادن به این توقعات و انجام فعالیت‌های صنفی خود قرار داده بود. با وجود این، با بهره‌گیری از خرد جمعی و پیروی از مشی اعتدال، تلاش شد تا این شرایط خللی در عملکرد انجمن ایجاد نکند و انجمن مسیر هم‌افزایی را بپیماید.

متوسلیان در ادامه  اصلی‌ترین اهداف هیئت مدیره در طی دوره خدمت را چنین عنوان کرد: حضور در جلسه‌های کارگروه تنظیم بازار و برقراری ارتباط با پتروشیمی‌ها و مذاکره جهت اصلاح مکانیزم توزیع با هدف ایجاد قابلیت بهره‌مندی تمامی تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی از مواد اولیه با قیمت مناسب، برقراری ارتباط و رایزنی با مراکز قانون گذاری جهت اصلاح قوانین مرتبط با فضای کسب و کار صنعت پلاستیک و صنوف مرتبط  (در چهارچوب اصل 44 قانون، برقراری ارتباط با پتروشیمی‌ها با هدف اصلاح برنامه‌های تولید آنها و مدیریت گرید،  شناسایی بازارها و فرصت‌های صادراتی و بسترسازی حضور مؤثر اعضاء در این بازارها.

رییس هیئت مدیره انجمن ملی در ادامه اهداف هیئت مدیره، افزود: از دیگر اهداف می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ برقراری ارتباط و رایزنی با وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی در جهت اصلاح مقررات، تعرفه‌ها، مجوزها . . . در راستای تسهیل فضای کسب و کار و افزایش بهره‌وری سرمایه بنگاه‌های اقتصادی صنعت پلاستیک (در چهارچوب اصل 44 قانون اساسی)، ایجاد ارتباط نزدیک با صنعتگران و انجمن‌های مرتبط با صنعت پلیمر کشور در راستای اهداف عالیه انجمن و همگرایی و افزایش تعداد اعضا و...

متوسلیان در بخش دیگری از گزارش خود به رویکرد کاری هیات مدیره در تدوین استراتژی جهت تحقق اهداف، پرداخت و عنوان کرد: همواره ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺸﮑل هاي ﻣﻮﻓﻖ ﺻﻨﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻨﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاري اﻋﻀﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺷﺮط آن که ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎر و در راﺳﺘﺎي اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، و اﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻗﺎﺑﻞ درك و ﺑﺎور ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

وی افزود: هیئت مدیره با علم به عدم باور و نبود حسن ظن سازمان ها و ارگان دولتی به بخش خصوصی و تشکل های صنفی و در نتیجه پائین بودن قدرت چانه‌زنی تشکل‌ها، برنامه کاری خویش را برای تحقق اهداف در دو فاز کلی تعیین و عملیاتی کرد.

متوسلیان فاز اول را اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺎور ﺑﻪ صحت اﻫﺪاف در جهت افزایش قدرت چانه زنی صنف در جهت تامین منافع جمع و  ﻓﺎز دوم را اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠّﯽ و انجام مذاکرات در سطح کلان عنوان کرد. وی گفت: با توجه به موفقیت قابل قبول در انجام فاز اول، این فاز  حدودا از ابتدای سال 93 آغاز و تا کنون با تلاش و حمایت فرهیختگان و بزرگان صنعت به دستآوردهای زیادی دست یافتیم .

این مقام مسئول تشکلی در ادامه به  موانع موجود بر سر را ه تحقق اهداف پرداخت و  آنها را چنین برشمرد:  تکامل تدریجی منابع انسانی و منابع سخت افزاری و نرم افزاری دفتر انجمن با وجود محدودیت های مالی، نبود زبان مشترک در سطوح مختلف با توجه به تنوع صنایع مرتبط و تعدد مراکز تصمیم گیری، ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎﻧﻮﻧ ﻬﺎي ﻗﺪرت از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺗﺸکل ها، پائین بودن قدرت چانه زنی تشکل ها با توجه به اقتصاد دولتی قدرتمند، وجود ذهنیت منفی نسبت به برخی تشکل هاي ﺻﻨﻔﯽ و تعمیم آن به دیگر تشکل ها و...

متوسلیان در ادامه گزارش خود به، زیر ساخت ها و دستاوردهای انجمن،  پایه گذاری و تقویت توان رسانه ای(روابط عمومی)، رایزنی با مراکز قانونگذاری مرتبط با کسب و کار و... پرداخت.

وی در پایان از تلاش های اعضای هیئت مدیره دور قبل قدردانی کرد.

 

برگزاری انتخابات و نتایج آراء:

نمایندگان تشکل ها

1-  عباسعلی متوسلیان 95 رای/ انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی

2- سعید ترکمان: 82 رای/ انجمن صنایع همگن پلاستیک سمنان

3- علی لشکری 81 رای/ انجمن مدیران و متخصصان صنعت کفش

4- بیوک صحاف 76 رای/ انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

5 -محسن صفایی 75 رای/ انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو پی وی سی

6- سعید صبوری 74 رای/ انجمن صنایع همگن استان البرز

آقای  محمد تقی غیاثی با کسب 35 رای عضو علی البدل شدند.

 

نمایندگان بنگاه ها:

1- آرین قصری 93 رای

2- علی قاسمی 75 رای

3-  علیرضا تیموری: 48 رای

آقای  بیژن امینی نیز با کسب 46 رای به عنوان علی البدل انتخاب شد.

بازرس:

کاظم ظهیری 71 رای

آقای رضا شاکری با 26 رای علی البدل شد.

 

حاشیه جلسه

- در این مجمع مهندس کاوه از دیگر اعضای هیئت مدیره انجمن تولید کنندان لوله و اتصالات پی وی سی به عنوان ناظر جلسه انتخاب شد.

- بر اساس خبرهای منتشر شده قرار بود نخستین خانم کاندیدا برای عضویت در هیئت مدیره حاضر شود، اما به دلایل شخصی در نهایت برادر ایشان آقای داوری کاندیدا شد که موفق به کسب آراء لازم نشد.

- هرویک یاریجانیان به نفع آرین قصری انصراف داد.

- تا پیش از آغاز مجمع، یکی از انجمن ها لیست مورد حمایت خود را میان حاضران توزیع می‌کرد.

- انجمن همگن پلاستیک تهران در این انتخابات موفق به کسب هیچ کرسی نشد.

 

 

innergallery496ENDL

 

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد