پی وی سی صبا

  • مدیر: حسنعلی جنترانی
  • تلفن:031-35720000
  • وب سایت: www.sabapvc.com
  • فاکس: 031-34522263
  • نشانی: اصفهان ، سه راه ملک شهر ، انتهای خیابان گلستان ،  روبروی کوی کوثر، سمت راست
  • ایمیل:

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی