پی وی سی خوزستان

  • مدیر: محسن معمارزاده
  • تلفن:061-34444251
  • وب سایت:
  • فاکس: 061-34446239
  • نشانی: اصفهان  _ خیابان عباس آباد - نرسیده به چهارراه آذر  _ شماره 141 کد پستی:63711-81348 شرکت پی وی سی خوزستان
  • ایمیل:

اخبار شرکت