پلي سازان

  • مدیر: فرامرز ساروي
  • تلفن:26201695-9 44058310 44030421
  • وب سایت:
  • فاکس: 44030421
  • نشانی: تهران ، بزرگراه اشرفی اصفهانی، گلستان 14،برج نگین رضا، طبقه 14جنوبی، واحد1408 شركت پلي سازان
  • ایمیل:

اخبار شرکت

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی