پلیمر پاساب

  • مدیر: حجازی
  • تلفن:071-37742203
  • وب سایت:
  • فاکس: 071-37742204
  • نشانی: شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان کوشش، خیابان کوشش جنوبی، خیابان 203، کدپستی:  81761 – 71581
  • ایمیل:

اخبار شرکت

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی