پلاستی لوکس

  • مدیر: خداکرم
  • تلفن:028.-32233764
  • وب سایت:
  • فاکس: 028-32225864
  • نشانی: قزوین، شهر صنعتی البرز، فلکه اول، خیابان حکمت یکم، سومین کارخانه
  • ایمیل:

اخبار شرکت