پرنگارپلاستیک

  • مدیر: مجید رجالی
  • تلفن:32363533-031
  • وب سایت:
  • فاکس: 031-32348366
  • نشانی: اصفهان، خیابان شبخ بهایی، قبل از چهار راه آذر، جنب بانک ملت، ساختمان موثق، طبقه سوم کد پستی: 8135717437
  • ایمیل:

اخبار شرکت