پارس پولیکا

پارس پولیکا-محمود سرلک
  • مدیر: محمود سرلک
  • تلفن:56545401-3
  • وب سایت: www.parspolika.com
  • فاکس: 56540277
  • نشانی: تهران جاده قدیم قم بعد از 60 متری شورآباد انتهای جاده مهدی آباد عبدل اباد، خ پروین اعتصامی خ پارس پولیکا کدپستی: 1817145171
  • ایمیل:

اخبار شرکت