پلیمر جی محور

پلیمر جی محور-محمد شبانی
  • مدیر: محمد شبانی
  • تلفن:83 الی 03195029080
  • وب سایت: www.jmai-co.ir
  • فاکس: 02143854680
  • نشانی: اصفهان- مشتاق سوم- ارغوانیه- کوچه سرو
  • ایمیل: polymerjeymehvar@gmail.com

اخبار شرکت

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی