نگاه نگین (پولیکای نگین)

نگاه نگین (پولیکای نگین)-محمود زینلی
  • مدیر: محمود زینلی
  • تلفن:031-35598655
  • وب سایت: www.neginpolica.com
  • فاکس: 03135601600
  • نشانی: اصفهان پل تمدن خ خزاعی کوی سوله ها فرعی اول
  • ایمیل: akbarmehtarhaji@gmail.com

اخبار شرکت