لوله سازان ستاره سمنان

  • مدیر: ملک اعلایی
  • تلفن:023-33607622
  • وب سایت: http://setarehsemnan.com/
  • فاکس: 023-33607645
  • نشانی: سمنان، کوی مدیران، میدان پدران آسمانی، خیابان پائیز، نبش کوچه بهمن، کدپستی:3514793671
  • ایمیل:

اخبار شرکت