گل پلیمر رشیدی

  • مدیر: رشیدی
  • تلفن:65226406
  • وب سایت: Info@g-p.ir
  • فاکس: 65226406
  • نشانی: تهران، خیابان آزادی، مقابل درب دانشگاه صنعتی شریف ،کوچه گرانمایه، بن بست دوم، پلاک 2 کدپستی: 1341954561
  • ایمیل:

اخبار شرکت