فناورپلاستیک سپاهان

  • مدیر: ابوالقاسم مرادی
  • تلفن:0331-2451351-3 0331-2451351-2
  • وب سایت:
  • فاکس: 031-42451351
  • نشانی: اصفهان، نجف آباد، منطقه صنعتی پلیس راه، فاز 2، صندوق پستی:381-85135 تلفن:3-2452520-0331
  • ایمیل:

اخبار شرکت

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی