صنایع لوله تهران

  • مدیر: عابد پور
  • تلفن:013-33882562-4
  • وب سایت: info@tehranpipe.com
  • فاکس: 013-33882561
  • نشانی: رشت، شهر صنعتی، انتهای ورودی دوم، کدپستی 4337183848
  • ایمیل:

اخبار شرکت

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی