آرشیو مدیریت و بازاریابی

 • دعوت از تولیدکنندگان جهت معرفی محصولات 

  دعوت از تولیدکنندگان جهت معرفی محصولات 

 • تبدیل منفی ها به مثبت در تبلیغات تجاری

  تبدیل منفی ها به مثبت در تبلیغات تجاری

  چرا اکثر کسب وکارها فضای خالی را با پوسترها و علامت های منفی به هم می ریزند؟ مشتریان چه احساسی نسبت به خدمات و برند پیدا می کنند؟ 
 • شما بهترین دارایی بازاریابی خود هستید

  شما بهترین دارایی بازاریابی خود هستید

  هرگز نمی توانید تنها به فعالیت های بازاریابی تکیه کنید. باید به طور مداوم به دنبال روش های خلاقانه برای جذب مشتریان جدید باشید.پشت یک استراتژی بازاریابی پنهان نشوید.
 • راز کاغذ مچاله شده/ تبلیغات با نگاهی متفاوت

  راز کاغذ مچاله شده/ تبلیغات با نگاهی متفاوت

  اگر شما با حجمی از کاغذ مچاله شده، مواجه شوید، چه می کنید؟
 • فعالیت های مدیریتی و تولیدی کارآفرینانه/ مزایای ایجاد کسب و کارهای کوچک

  فعالیت های مدیریتی و تولیدی کارآفرینانه/ مزایای ایجاد کسب و کارهای کوچک

  «کوچک زیباست»...! با ایجاد شرکت های بزرگ و رقابت بین المللی مسئله «کوچک زیباست» برای کارآفرینان مطرح شد و آنها شرکت های کوچک و متوسط را ایجاد کردند.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (77)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (77)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (76)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (76)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (75)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (75)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (74)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (74)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (73)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (73)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 13 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (72)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (72)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 12 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (71)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (71)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (70)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (70)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (69)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (69)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (68)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (68)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (67)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (67)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 4 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (66)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (66)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 3 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (65)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (65)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 2 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (64)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (64)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 30 فروردین ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (63)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (63)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 29 فروردین ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی