آرشیو مدیریت و بازاریابی

 • نکات مهم قیمت گذاری روانی در  برندسازی/ تخفیف های ضد برندینگ کدامند؟

  نکات مهم قیمت گذاری روانی در  برندسازی/ تخفیف های ضد برندینگ کدامند؟

  موضوع مورد بحث، تنها قیمت گذاری نیست، بلکه قیمت گذاری برای ایجاد ارزش ویژه برند است.
 • برنامه ریزی برای برند مبتنی بر سناریو

  برنامه ریزی برای برند مبتنی بر سناریو

  سناریوها تلاش می کنند تا به پرسش های «چه می شد اگر...» پاسخ دهند و هم مخاطرات و هم فرصت ها را به کانون توجه سازمان بیاورند.
 • تبلیغات و هوش تاکتیکی

  تبلیغات و هوش تاکتیکی

  هوشمندی تاکتیکی می تواند بزرگترین غیرممکن ها را ساده و امکان پذیر و موفقیت را در هر کاری میسر کند.
 • اصل تضاد در تبلیغات

  اصل تضاد در تبلیغات

  تضاد یک اصل سیستمی است که اگر هر یک از اجزای سیستم را به طور جداگانه به نحوی بسازیم که که به کاراترین حد ممکن عمل کند سیستم به عنوان یک کل، به موثرترین حد ممکن عمل نخواهد کرد.
 • دعوت از تولیدکنندگان جهت معرفی محصولات 

  دعوت از تولیدکنندگان جهت معرفی محصولات 

 • تبدیل منفی ها به مثبت در تبلیغات تجاری

  تبدیل منفی ها به مثبت در تبلیغات تجاری

  چرا اکثر کسب وکارها فضای خالی را با پوسترها و علامت های منفی به هم می ریزند؟ مشتریان چه احساسی نسبت به خدمات و برند پیدا می کنند؟ 
 • شما بهترین دارایی بازاریابی خود هستید

  شما بهترین دارایی بازاریابی خود هستید

  هرگز نمی توانید تنها به فعالیت های بازاریابی تکیه کنید. باید به طور مداوم به دنبال روش های خلاقانه برای جذب مشتریان جدید باشید.پشت یک استراتژی بازاریابی پنهان نشوید.
 • راز کاغذ مچاله شده/ تبلیغات با نگاهی متفاوت

  راز کاغذ مچاله شده/ تبلیغات با نگاهی متفاوت

  اگر شما با حجمی از کاغذ مچاله شده، مواجه شوید، چه می کنید؟
 • فعالیت های مدیریتی و تولیدی کارآفرینانه/ مزایای ایجاد کسب و کارهای کوچک

  فعالیت های مدیریتی و تولیدی کارآفرینانه/ مزایای ایجاد کسب و کارهای کوچک

  «کوچک زیباست»...! با ایجاد شرکت های بزرگ و رقابت بین المللی مسئله «کوچک زیباست» برای کارآفرینان مطرح شد و آنها شرکت های کوچک و متوسط را ایجاد کردند.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (77)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (77)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (76)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (76)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (75)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (75)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (74)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (74)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (73)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (73)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 13 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (72)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (72)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 12 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (71)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (71)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (70)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (70)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (69)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (69)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (68)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (68)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.
 • فهرست مناقصات لوله و اتصالات (67)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات (67)

  فهرست مناقصات لوله و اتصالات و موارد مربوطه، تاریخ 4 اردیبهشت ماه 1396 را در این مطلب مشاهده کنید. فهرست مناقصات مربوط به لوله و اتصالات برای اطلاع از اعضای انجمن به صورت منظم منتشر می شود.

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی